Volador AB

Volador AB är ett privatägt förvaltningsföretag som äger aktiva innehav och förvaltar marknadsnoterade värdepapper för egen räkning. Bolaget startades 2004 och har kontor på Södra Förstadsgatan 4 i Malmö.

Målsättningen är att över tid skapa en konkurrenskraftig absolut avkastning på företagets egna kapital. Principerna och modellerna för förvaltningen följer de som tillämpas av moderföretaget Ekonomerna Holding Sverige AB sedan 1998.

Läs mer om våra aktiva innehav